Specific learning difficulties

A term that includes dyslexia, dysgraphia, dysortographia, dyscalculia and some other less common forms of learning difficulties (e.g., dyspraxia).


Related courses

HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku

1 000 Kč

Pohádky pro společné čtení

Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH

Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU

1 300 Kč

Podpůrná opatření u žáků se SPU

1 300 Kč

Čtení baví každého - prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky

1 200 Kč

Webinar   Pedagogická intervence pro žáky s dyslexií (specifickými poruchami učení)

800 Kč

Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava

3 000 Kč

JAK pomáhat dětem se SPUCH (specifické poruchy učení a chování) v družině

1 000 Kč
23 May 2024

Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)

1 100 Kč

Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH

1 000 Kč
22 April 2024

!cancelled

Specifické poruchy učení

Uvedení do problematiky, symptomatika, diagnostika SPU, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, stavba reedukační hodiny

1 900 Kč