Specific learning difficulties

A term that includes dyslexia, dysgraphia, dysortographia, dyscalculia and some other less common forms of learning difficulties (e.g., dyspraxia).


Related courses

Specifické poruchy učení

Uvedení do problematiky, symptomatika, diagnostika SPU, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, stavba reedukační hodiny

1 900 Kč
16 January 2024

Volná místa

Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava

3 000 Kč
16 October 2023

Volná místa

Webinář   Pedagogická intervence pro žáky s dyslexií (specifickými poruchami učení)

800 Kč
16 April 2024

Volná místa

Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH

1 000 Kč
25 January 2024

Volná místa

Podpůrná opatření u žáků se SPU

1 300 Kč
29 January 2024

Volná místa

JAK pomáhat dětem se SPUCH (specifické poruchy učení a chování) v družině

1 000 Kč
10 November 2023

Volná místa

Čtení baví každého - prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky

1 200 Kč
17 January 2024

Obsazeno

HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku

1 000 Kč
18 March 2024

Volná místa

Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU

1 300 Kč

Pohádky pro společné čtení

Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH

Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Nebojme se matematiky

představení metody VOBS – výuka orientovaná na budování schémat

Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)

1 100 Kč