Specifické poruchy učení

Program:

  • stručné uvedení do problematiky (základní pojmy, definice, historie péče, kazuistiky úspěšných jedinců se SPU, příčiny SPU)
  • symptomatika SPU
  • diagnostika SPU v běžné třídě a na odborném pracovišti; metody rozvíjení psychických funkcí, které ovlivňují proces osvojování čtení, psaní a počítání (zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace aj.)
  • reedukace dyslexie, dysgrafie, dysortografie; hodnocení a klasifikace; spolupráce s rodiči
  • tvorba individuálních vzdělávacích plánů
  • stavba reedukační hodiny, pomůcky pro diagnostiku a reedukaci SPU; seznámení s právními normami, organizace péče
1900 Kč

Rozsah semináře:

12 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

učitelé ZŠ a SŠ, kteří budou provádět reedukaci a/nebo mají zájem a předpoklady pro práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami

Podobné kurzy

Podpůrná opatření u žáků se SPU

1 300 Kč