Specifické poruchy učení

Program:

1900 Kč

Rozsah semináře:

12 hodin

Určeno pro:

učitelé ZŠ a SŠ, kteří budou provádět reedukaci a/nebo mají zájem a předpoklady pro práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 32592/2020-4-703

Termíny:

22 April 2024 - 23 April 2024
9-15 hod. Volná místa Přihlásit se

Podobné kurzy

Podpůrná opatření u žáků se SPU

1 300 Kč