O nás

DYS-centrum® Praha z. ú. je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat děti, dospívající i dospělé se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie a ADHD.


man_writing

Na co jsme pyšní

 • Spolupracujeme s desítkami odborníků, kteří u nás lektorují, publikují, rádi se k nám vrací, jsme pro ně partnerem pro spolupráci i odborným zázemím.
 • Doprovázeli jsme od první třídy až po vysokou školu už mnoho klientů, z nichž jsou dnes úspěšní, samostatní lidé.
 •  Jsme jediná nezisková organizace tohoto typu v České republice a scházejí se u nás klienti i odborníci z celé ČR.
 •  Od roku 2013 se pravidelně zapojujeme do mezinárodních projektů a máme kolegy a spolupracovníky v mnoha zemích světa.
 • Podílíme se na výzkumu i standardizaci různorodých diagnostických nástrojů.

Pár dat z roku 2022

počet nových klientů

142

proškoleno

757

odborníků

konzultace

124

hodin práce s klienty

1683

Náš tým

foto lektora

doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

psycholožka, ředitelka DYS-centra

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: diagnostice, poradenství, dlouhodobým i krátkodobým terapiím, přípravě a realizaci mezinárodních projektů, koncepční a metodické práci
foto lektora

Jiřina Nejedlá

administrativní pracovnice

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: e-shop, prodej, fakturace, administrativa
foto lektora

Mgr. et Mgr. Zuzana Hladíková

psycholožka, zástupkyně ředitelky

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: diagnostice, poradenství, dlouhodobým i krátkodobým terapiím, koncepční a metodické práci
foto lektora

Lucie Klírová

administrativní pracovnice

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: administrativa, plánování a organizace kurzů a dalšího vzdělávání, prodej
foto lektora

Mgr. Jana Burianová

speciální pedagožka

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: reedukační, konzultační a lektorská činnost
foto lektora

Mgr. Jana Pechancová

psycholožka, speciální pedagožka

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: diagnostice, poradenství, dlouhodobým i krátkodobým terapiím
foto lektora

Alena Pechová

pomocná asistentka

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: e-shop
foto lektora

Mgr. Jaroslava Punčochářová

speciální pedagožka

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: reedukační a konzultační činnost, náprava grafomotoriky předškolních a školních dětí, příprava žáků na přijímací zkoušky
foto lektora

Mgr. Barbora Hoffmannová

učitelka, speciální pedagožka

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: reedukační a konzultační činnost, náprava grafomotoriky předškolních a školních dětí
foto lektora

Mgr. Daniela Pokorná

psycholožka

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: dynamická diagnostika, poradenství pro rodiče i děti, účast v projektech
foto lektora

Mgr. Veronika Pouchová

speciální pedagožka, logopedka

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: reedukační a konzultační činnost, logopedickou prevenci a logopedickou intervenci - diagnostiku a následnou terapii
foto lektora

Bc. Katarína Šoltis Smith

psycholožka

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: diagnostika dospělých s ADHD
foto lektora

Mgr. Tereza Sajlerová

speciální pedagožka

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: reedukační a konzultační činnosti, nápravě grafomotoriky předškolních a školních dětí, metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování
foto lektora

Bc. Karolína Říhová

speciální pedagožka

 • Čemu se v DYS-centru věnuji: reedukační a konzultační činnosti pro žáky mladšího školního věku, Feuersteinově metodě instrumentálního obohacování

Historie DYS-centra Praha, z. ú.

Pět renomovaných psycholožek a speciálních pedagožek na podnět prof. Zdeňka Matějčka založilo DYS-centrum Praha, o. s. Vzniklo tehdy občanské sdružení, jehož hlavním cílem bylo podporovat děti se specifickými poruchami učení a jejich rodiny.

Získali jsme status akreditovaného pracoviště MŠMT ČR. Od té doby nabízíme desítky kurzů, seminářů a workshopů pro pedagogy, poradenské pracovníky i další odborníky.

Začali jsme pravidelně pořádat odbornou konferenci a výstavu DYSKORUNKA, které se každoročně účastní stovky odborníků z celé republiky.

Začali jsme vydávat vlastní publikace a zřídili jsme e-shop.

Cílová skupina se rozšířila o dospívající a dospělé.

Transformovali jsme se v „zapsaný ústav“.

Otevření pobočky Cimburkova.

osa y osa y osa y osa y osa y osa y osa y
osa x

2. února 1995

30. dubna 1996

1998

2000

2007

2015

2020

2. února 1995

Pět renomovaných psycholožek a speciálních pedagožek na podnět prof. Zdeňka Matějčka založilo DYS-centrum Praha, o. s. Vzniklo tehdy občanské sdružení, jehož hlavním cílem bylo podporovat děti se specifickými poruchami učení a jejich rodiny.

30. dubna 1996

Získali jsme status akreditovaného pracoviště MŠMT ČR. Od té doby nabízíme desítky kurzů, seminářů a workshopů pro pedagogy, poradenské pracovníky i další odborníky.

1998

Začali jsme pravidelně pořádat odbornou konferenci a výstavu DYSKORUNKA, které se každoročně účastní stovky odborníků z celé republiky.

2000

Začali jsme vydávat vlastní publikace a zřídili jsme e-shop.

2007

Cílová skupina se rozšířila o dospívající a dospělé.

2015

Transformovali jsme se v „zapsaný ústav“.

2020

Otevření pobočky Cimburkova.