Nabízíme

V DYS-centru spolupracujeme jak s odborníky, kterým nabízíme řadu školení, tak s klienty, kterým pomáháme se specifickými poruchami učení a/nebo chování. Není to ale zdaleka vše, nabídku všech našich aktivit můžete najít níže.


ilustrace kvetiny

Práce s klienty

Nabízíme především poradenství, diagnostiku a dlouhodobé terapie. Naším hlavním cílem je minimalizovat obtíže, které pramení ze specifických poruch učení anebo chování, a současně nalézt a rozvinout silné stránky každého klienta.


Eshop

V e-shopu nabízíme pomůcky, knihy, pracovní listy, výukové programy a další podobné materiály pro děti i dospívající, kteří se potýkají se specifickými poruchami učení anebo chování.