Kurzy

DYS-centrum® Praha je akreditované pracoviště MŠMT ČR ( č. j. 11260/2017-1). Po absolvování semináře obdržíte osvědčení o účasti.

Nabízíme řadu seminářů, kurzů i webinářů. Kurzy pořádáme v sídle DYS-centra, ale můžete si je objednat pro svůj tým a lektoři přijedou k Vám.

illustration school

Nabídka seminářů

12. dubna 2024

Volná místa

ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje

1 200 Kč
19. dubna 2024

Volná místa

CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje

CAS 2 představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících.

1 600 Kč
10. listopadu 2023

Volná místa

Čtení baví každého - prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky

1 200 Kč
5. ledna 2024

Volná místa

Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku a na počátku školní docházky

1 300 Kč
1. března 2024

Volná místa

Diagnostika dyskalkulie

1 000 Kč
19. března 2024

Volná místa

Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk

1 300 Kč
27. listopadu 2023

Volná místa

Dyslexie a dysortografie prakticky

1 300 Kč
13. května 2024

Volná místa

Dyslexie jako celoživotní zátěž aneb dyslexie od kolébky až do hrobu

charakteristika SPU z hlediska současné teorie a praxe, vývojové trendy, příčiny SPU

1 300 Kč