Kurz MABEL- školení k testové baterii pro posuzování předpokladů k rozvoji čtení a psaní

Program:

Mabel vznikala v mezinárodním týmu podle nejnovějších diagnostických trendů. Existují mutace ve více jazycích. V našem prostředí jde o jeden z nejucelenějších psycholingvistických diagnostických nástrojů pro předškolní věk. Účastníci kurzu se seznámí se všemi složkami baterie, způsoby administrace, vyhodnocení, interpretace i návrhy následných doporučení.

Vzdělávací program představuje českou verzi testové baterie MABEL (Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy). Připravuje uživatele pro její užití všude tam, kde je třeba strukturované diagnostiky předpokladů pro vývoj čtení a psaní a posouzení rizika ohrožení rozvojem vývojových poruch učení, zejména dyslexie. 

MABEL je inovativním způsobem zpracovaná multilingvální testová baterie pro hodnocení raných gramotnostních a s rozvojem gramotnosti souvisejících dovedností. Je vhodná pro užití při diagnostické práci s monolingvními a bilingvními dětmi i s dětmi, které si osvojují gramotnost v jiném než ve svém mateřském jazyce.  Testová baterie obsahuje 15 nejdůležitějších, ve výzkumu s českými dětmi ověřených a diagnosticky nejcitlivějších úloh pro posuzování pregramotnostních a raně gramotnostních dovedností. Testy této testové baterie zahrnují úlohy pro posuzování: znalosti písmen, fonematického povědomí, rychlého jmenování, čtení a psaní: (Test rychlého čtení slov, Test izolace hlásek, Test psaní jednoduchých slov, Test znalosti písmen – Psaní písmen, Test rychlého jmenování (RAN) – Obrázky, Test rychlého jmenování (RAN) – Písmena, Test rychlého jmenování (RAN) – Číslice, Test rychlého jmenování (RAN) – Barvy, Test psaní pseudoslov, Test psaní složitějších slov, Test skládání hlásek).

Zaškolení je připraveno jako série přednášek a praktických cvičení, v jejichž průběhu  učastnice a účastníci získají znalosti a dovednosti nezbytné pro kompetentní užívání testové baterie MABEL

Témata přednášek:

  • Základní teoretická a obsahová východiska diagnostiky pregramotnostních dovedností (poznatky z výzkumu, funkční model pro diagnostický proces v ped.psych poradenství
  • Vývoj počátečního čtení a psaní a jeho prekurzory
  • Základní principy diagnostiky pregramotnostních dovedností a počáteční gramotnosti, psychometrické minimum

Témata pro praktická cvičení:

  • Testy fonematickéo povědomí a rychlého jmenování
  • Testy znalosti písmen
  • Testy čtenářských a pisatelských dovedností
  • Testy psaní
  • Obecné zásady zpracování diagnostických výsledků, doporučené postupy pro interpretaci výsledků zjištěných s užitím MABEL.
2200 Kč

Rozsah semináře:

8 hodin

Určeno pro:

psychologové, speciální pedagogové, logopedi

Termíny:

29. srpna 2024
nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

9 - 17 hod. Obsazeno nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

18. října 2024
nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

9 - 17 hod. Obsazeno nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

17. ledna 2025
nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

9 - 17 hod. Obsazeno nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme