Platební a storno podmínky

ÚHRADA KURZOVNÉHO: Fakturou

V případě platby organizací, je nutné uvést na přihlášce přesnou fakturační adresu organizace (její přesný název, IČO, DIČ).

V případě platby fyzickou osobou, je nutné uvést celou adresu plátce. Variabilním symbolem je vždy číslo zálohové faktury, kterou účastník obdrží cca 14 dní před konáním semináře na emailovou adresu, kterou uvedl na přihlášce. Pokud by informace v tomto časovém rozmezí nedorazila, prosím informujte se emailem či telefonicky přímo v DYS-centru.

STORNO PODMÍNKY:

  •  odhlášení do 15 dnů před konáním semináře - vracíme 100% částky
  •  odhlášení 14 - 7 dnů před konáním semináře - vracíme 50% částky (v případě neuhrazení kurzovného před konáním semináře budeme žádat o zaplacení 50% částky)
  •  odhlášení 6 – 0 dnů před konáním semináře je poplatek nevratný (v případě neuhrazení kurzovného před konáním semináře budeme žádat o zaplacení 100% částky)


odhlášení účastníka přijímáme pouze písemně (e-mailem)

účastník nebo organizace může vyslat náhradníka

V PŘÍPADĚ MALÉHO ZÁJMU SE SEMINÁŘ RUŠÍ

Je vhodné se v případě zájmu přihlásit co nejdříve.

Účastníci budou o případném zrušení informováni cca 14 dní před datem konání semináře na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.