DYSKORUNKA

Momentálně připravujeme Dyskorunku pro školní rok 2023-2024, která se bude konat v dubnu 2024.


dyskorunka logo

Co je to DYSKORUNKA?

  • Odborná konference, na které pravidelně přednáší experti z našeho oboru z celé ČR, mnohdy i ze zahraničí.
  • Výstava pomůcek, publikací, učebnic a pracovních sešitů, pracovních materiálů, on-line programů a dalších inovací pro práci s dětmi i dospívajícími s výukovými obtížemi, ve školách i v poradenských zařízeních.
  • Příležitost pro setkávání, diskuse, zamyšlení a sdílení nápadů, otázek i dilemat. Pravidelně se u nás setká bezmála dvě stě odborníků ze škol i poradenských zařízení.
  • Seznámení s nejnovějšími trendy i aktuální odbornou literaturou v našem oboru.