Projekty

DYS-centrum se již řadu let zapojuje do tuzemských i zahraničních projektů. Díky nim spolupracujeme s odborníky ze zahraničí i tuzemska, vyvíjíme nové metody, lokalizuje v ČR inovativní postupy ze zahraničí.


loga

Aktuální projekty

logo

ASUMIE

Podpora a zprostředkování v inkluzivním vzdělávání (ASUMIE)

logo

AdAPPtive

Využití digitálních technologií pro podporu plynulého čtení - navazujeme na dříve úspěšně realizovaný projekt A is for App, dále rozvíjíme a adaptujeme aplikaci Karaton pro podporu nácviku čtení

Dokončené projekty

logo

Projekt Erasmus+ - Výstupy

V mezinárodním projektu Erasmus + - Podpůrná opatření pro dospívající s dyslexií jsme publikovali první výstupy.

logo

Projekt Grundtvig

Pomoc rodičům, aby dokázali podpořit své děti s dyslexií.

logo

Dynamická diagnostika

Vývoj počítačové aplikace pro dynamické testování exekutivních funkcí žáků s neurovývojovými poruchami a poruchami učení.

logo

Projekt OPPA

Poradenská podpora žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni.

logo

Mobility of educational services for adolescents with dyslexia

Podpůrná opatření pro dospívající s dyslexií.

logo

A IS FOR APP

- Reading Fluency Apps for Struggling Readers in Primary School aneb A… jako aplikace – podpora nácviku plynulého čtení u žáků základních škol