AdAPPtive

Využití digitálních technologií pro podporu plynulého čtení - navazujeme na dříve úspěšně realizovaný projekt A is for App, dále rozvíjíme a adaptujeme aplikaci Karaton pro podporu nácviku čteníPartneři projektu:
  • Dublin City University (Irsko) - hlavní koordinátor projektu
  • Katholieke Unversiteit Leuven (Belgie)
  • Regionaal Instituut voor Dyslexie BV (Nizozemsko)
  • Happs Dvelopment (Belgie)
  • DYS-centrum Praha, z. ú.


Cíle projektu:


  • Vybudovat "CoP" (expertní skupiny), které podpoří efektivní a tvrvalé užívání digitálních aplikací na podporu čtenářských dovedností žáků s obtížemi ve čtení při výuce čtení ve školách.
  • Zjistit, jak mohou expertní skupiny tento proces podpořit.
  • Zjistit, zda může práce expertních skupin vylepšit čtenářské výkony a celkově podpořit rozvoj čtenářských aktivit ve škole.
  • Zkušenosti z práce expertních skupin transformovat do vytvoření doporučení, jak co nejlépe začlenit využívání digitálních technologií, resp. aplikací do výuky čtení při práci se žáky, kteýr se s touto dovedností potýkají.


Trvání projektu


  • 12. září 2022 - 11. září 2025


Užitečné odkazy související s projektem:

Adapptive