DYS-centrum® Praha z.ú.

Podporujeme děti i dospělé se specifickými poruchami učení (SPU) nebo chování.

Spolupráce

S klienty

Cílovou skupinu DYS-centra představují děti, dospívající a dospělí s výukovými obtížemi, primárně specifickými poruchami učení a/nebo chování.

Nabízíme:
  •  diagnostiku i dlouhodobou terapii
  •  konzultace pro klienty všech věkových kategorií i jejich rodinné příslušníky
  •  konzultace s pedagogy
  •  rozvíjející programy pro děti a dospívající
  •  podporu předčtenářských i čtenářských dovedností dětí a dospívajících

S odborníky

Nabízíme desítky kurzů, seminářů a workshopů, které se týkají zejména specifických poruch učení nebo chování.

  • Spolupracujeme s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů nebo pediatrů, kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování.
  • Pořádáme vzdělávací kurzy na různá témata související se specifickými poruchami učení a chování.
  • Jsme akreditované pracoviště MŠMT ČR (č. j. 11260/2017-1).

Nejbližší termíny kurzů

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

1 300 Kč
7. prosince 2023

!zrušen

SPU a výuka matematiky (prevence a náprava)

1 000 Kč
11. prosince 2023

Volná místa

Metody vyučování čtení

1 300 Kč
5. ledna 2024

Volná místa

Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku a na počátku školní docházky

1 300 Kč
Aktuality
man

Vánoční otevírací doba

Vyřizování objednávek a otevírací doba v období vánočních svátků

28. listopadu 2023

Nový kurz: Malý kurz tvůrčího psaní i pro žáky s dyslexií

Kurz s MgA. Reném Nekudou

6. listopadu 2023

Nový kurz: Hravé cviky pro špuntíky - psychomotorický rozvoj dětí

Kurz s Janou Javůrkovou.

6. listopadu 2023