Big_loader_ajax

DYS-centrum Praha z. ú.

DYS-centrum a koronavirus

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme bohužel opět nuceni omezit nabídku našich služeb, a to alespoň do 2. 11. 2020:
  • Komplexní vyšetření se bohužel zcela ruší.
  • Pravidelnou terapeutickou práci nabízíme v on-line formátu - prosíme klienty, aby kontaktovali své terapeutky a dohodli s nimi další postupy spolupráce.
  • E-shop funguje dál v běžném režimu.
  • Kamenný obchod zůstává funkční při dodržení všech hygienických pravidel. 
  • Kurzy a semináře budou organizovány on-line, pokud s tím budou lektoři a přihlášení účastníci většinově souhlasit.

Prosíme sledujte webové stránky DYS-centra, kde budou informace průběžně aktualizovány. Děkujeme za pochopení a všem přejeme pevné zdraví!

 

 

 

 


DYS-centrum® Praha z. ú. je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

DYS-centrum® vzniklo 2. února 1995 jako občanské sdružení, u jeho zrodu stál prof. Zdeněk Matějček.

DYS-centrum® Praha z. ú. spolupracuje s řadou odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů, pediatrů ad., kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování, a kteří se na půdě DYS-centra Praha podílejí na řešení konkrétních problémů, nebo jsou lektory vzdělávacích akcí DYS-centrem Praha pořádaných.

 

 

 

 

Omezení služeb DYS-centra v současné epidemiologické situaci

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme bohužel opět nuceni omezit nabídku našich služeb, a to alespoň do 2. 11. 2020.

Výstava a konference DYSKORUNKA

Milí příznivci DYSKORUNKy, vzhledem k netradičnímu vývoji tohoto kalendářního i školního roku jsme se rozhodli, že další ročník výstavy a konference DYSKORUNKA uspořádáme až 4. února 2021. Sledujte prosím náš web, byla již zveřejněna pozvánka i přihláška. Budeme na DYSKORUNce slavit 25+1 let DYS-centra. Těšíme se, že u toho budete s námi a všichni budeme zdraví!

Online poradenství

Od školního roku 2020/2021 nabízíme také on-line poradenství či konzultace. Více naleznete v záložce Pro klienty.
Aktuality