DYS-centrum® Praha z.ú.

Podporujeme děti i dospělé se specifickými poruchami učení (SPU) nebo chování.

ilustrace liška v lese

Spolupráce

S klienty

Cílovou skupinu DYS-centra představují děti, dospívající a dospělí s výukovými obtížemi, primárně specifickými poruchami učení a/nebo chování.

Nabízíme:
  •  diagnostiku i dlouhodobou terapii
  •  konzultace pro klienty všech věkových kategorií i jejich rodinné příslušníky
  •  konzultace s pedagogy
  •  rozvíjející programy pro děti a dospívající
  •  podporu předčtenářských i čtenářských dovedností dětí a dospívajících

S odborníky

Nabízíme desítky kurzů, seminářů a workshopů, které se týkají zejména specifických poruch učení nebo chování.

  • Spolupracujeme s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů nebo pediatrů, kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování.
  • Pořádáme vzdělávací kurzy na různá témata související se specifickými poruchami učení a chování.
  • Jsme akreditované pracoviště MŠMT ČR (č. j. 11260/2017-1).

Nejbližší termíny kurzů

22. dubna 2024

!zrušen

Specifické poruchy učení

Uvedení do problematiky, symptomatika, diagnostika SPU, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, stavba reedukační hodiny

1 900 Kč
25. dubna 2024

Obsazeno

Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS

3 400 Kč
29. dubna 2024

!zrušen

Malý kurz tvůrčího psaní i pro žáky s dyslexií

3 000 Kč
14. května 2024

Volná místa

Dyslexie jako celoživotní zátěž aneb dyslexie od kolébky až do hrobu

charakteristika SPU z hlediska současné teorie a praxe, vývojové trendy, příčiny SPU

1 300 Kč
Aktuality
man

DYSKORUNKA - program

V záložce DYSKORUNKA jsme zveřejnili program letošní konference. Máte se nač těšit!

16. března 2024

Něco k poslechu

Naše Lenka odpovídala na dotazy ve speciálním podcastu nakladatelství Pasparta. Po rozkliknutí naleznete odkazy - nabídněte si prosím.

21. února 2024

Superhrdinský pracovní list č. 3

Do třetice - než Týden pro wellbeing skončí :-).

17. února 2024