DYS-centrum® Praha z.ú.

Podporujeme děti i dospělé se specifickými poruchami učení (SPU) nebo chování.

ilustrace liška v lese

Spolupráce

S klienty

Cílovou skupinu DYS-centra představují děti, dospívající a dospělí s výukovými obtížemi, primárně specifickými poruchami učení a/nebo chování.

Nabízíme:
  •  diagnostiku i dlouhodobou terapii
  •  konzultace pro klienty všech věkových kategorií i jejich rodinné příslušníky
  •  konzultace s pedagogy
  •  rozvíjející programy pro děti a dospívající
  •  podporu předčtenářských i čtenářských dovedností dětí a dospívajících

S odborníky

Nabízíme desítky kurzů, seminářů a workshopů, které se týkají zejména specifických poruch učení nebo chování.

  • Spolupracujeme s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů nebo pediatrů, kteří se ve své praxi již řadu let setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování.
  • Pořádáme vzdělávací kurzy na různá témata související se specifickými poruchami učení a chování.
  • Jsme akreditované pracoviště MŠMT ČR (č. j. 11260/2017-1).

Nejbližší termíny kurzů

4. října 2024

Volná místa

Lezení - základ grafomotoriky

1 700 Kč
7. října 2024

Volná místa

LPAD, dynamické vyšetření kognitivních funkcí podle R. Feuersteina

Třítýdenní kurz určený primárně pro psychology a speciální pedagogy: 7. - 11. 10. 2024, 18. - 22. 11. 2024 a 24. - 28. 2. 2025.

30 000 Kč
15. října 2024

Volná místa

Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií

1 800 Kč
Aktuality
man

Jaké knihy doporučit v knihovně čtenářům s dyslexií?

Čas od času se na nás obracejí knihovnice z městských knihoven, které se chtějí poradit, jaké publikace doporučovat návštěvníkům s dyslexii.

24. května 2024

Nový Kurz MABEL- školení k testové baterii pro posuzování předpokladů k rozvoji čtení a psaní

doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.

17. května 2024

Nový Kurz Grunnlaget - Model pojmového učení

Mgr. Karolína Ranglová

17. května 2024