Pedagogická intervence pro žáky s dyslexií (specifickými poruchami učení)

Lektor:

Forma:

logo Dysr

Webinář

platforma Zoom

Program:

Pedagogická intervence je podpůrné opatření prvního stupně. Všichni učitelé by ji měli zvládat, ale dostali k tomu návody a náměty?

Webinář umožní nahlédnout pod pokličku našich postupů a ukázat, jak se nám daří děti motivovat k důslednějším nácvikům čtení a psaní.

1000 Kč

Rozsah webináře:

2 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

pedagogové ZŠ, kteří pracují se žáky se SPUCH, výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové