Pedagogická intervence pro žáky s dyslexií (specifickými poruchami učení)

Lecturer:

Form:

logo Dysr

Webinar

Zoom platform

Program:


800 Kč

Webinar scope:

2 hodin

Date to be announced soon

Keep in touch

Intended for:

pedagogové ZŠ, kteří pracují se žáky se SPUCH, výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové