Specifické poruchy učení

Slovní spojení, které zahrnuje dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii i některé další méně časté formy výukových obtíží (např. dyspraxii neboli pohybovou neobratnost).

Pro zajímavost se můžete podívat na video, které jsme vytvořili již před mnoha lety pro rodiče dětí se SPU.Související kurzy

Specifické poruchy učení

Uvedení do problematiky, symptomatika, diagnostika SPU, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, stavba reedukační hodiny

1 900 Kč
16. ledna 2024

Volná místa

Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava

3 000 Kč
16. října 2023

Volná místa

Webinář   Pedagogická intervence pro žáky s dyslexií (specifickými poruchami učení)

800 Kč
16. dubna 2024

Volná místa

Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH

1 000 Kč
25. ledna 2024

Volná místa

Podpůrná opatření u žáků se SPU

1 300 Kč
29. ledna 2024

Volná místa

JAK pomáhat dětem se SPUCH (specifické poruchy učení a chování) v družině

1 000 Kč
10. listopadu 2023

Volná místa

Čtení baví každého - prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky

1 200 Kč
17. ledna 2024

Obsazeno

HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku

1 000 Kč
18. března 2024

Volná místa

Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU

1 300 Kč

Pohádky pro společné čtení

Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH

Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Nebojme se matematiky

představení metody VOBS – výuka orientovaná na budování schémat

Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)

1 100 Kč