Specifické poruchy učení

Slovní spojení, které zahrnuje dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii i některé další méně časté formy výukových obtíží (např. dyspraxii neboli pohybovou neobratnost).

Pro zajímavost se můžete podívat na video, které jsme vytvořili již před mnoha lety pro rodiče dětí se SPU.Související kurzy

Pohádky pro společné čtení

5. února 2025

Volná místa

JAK pomáhat dětem se SPUCH (specifické poruchy učení a chování) v družině

1 600 Kč

Webinář   Pedagogická intervence pro žáky s dyslexií (specifickými poruchami učení)

1 000 Kč

Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)

1 200 Kč
22. ledna 2025

Volná místa

HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku

1 800 Kč
23. ledna 2025

Volná místa

Podpůrná opatření u žáků se SPU

2 200 Kč
14. dubna 2025

Volná místa

Specifické poruchy učení

Uvedení do problematiky, symptomatika, diagnostika SPU, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, stavba reedukační hodiny

2 800 Kč

Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH

17. března 2025

Volná místa

Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU

1 500 Kč

Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH

Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol