Specifické poruchy učení

Slovní spojení, které zahrnuje dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii i některé další méně časté formy výukových obtíží (např. dyspraxii neboli pohybovou neobratnost).

Pro zajímavost se můžete podívat na video, které jsme vytvořili již před mnoha lety pro rodiče dětí se SPU.Související kurzy

HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku

1 000 Kč

Pohádky pro společné čtení

Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH

Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU

1 300 Kč

Podpůrná opatření u žáků se SPU

1 300 Kč

Čtení baví každého - prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky

1 200 Kč

Webinář   Pedagogická intervence pro žáky s dyslexií (specifickými poruchami učení)

800 Kč

Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava

3 000 Kč

JAK pomáhat dětem se SPUCH (specifické poruchy učení a chování) v družině

1 000 Kč
23. května 2024

Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)

1 100 Kč

Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH

1 000 Kč
22. dubna 2024

!zrušen

Specifické poruchy učení

Uvedení do problematiky, symptomatika, diagnostika SPU, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, stavba reedukační hodiny

1 900 Kč