Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Lektor:

Místo konání:

logo Dysr

Vámi zvolené místo - pro skupiny

Program:

  • charakteristika poruch učení a chování (SPUCH), členění SPUCH, etiologie
  • a symptomatika SPUCH;
  • typické problémy žáků se SPUCH při výuce v základních uměleckých školách, charakteristické projevy, obtíže při čtení z not
  • možnosti inkluze žáků se SPUCH v základních uměleckých školách
  • základní přístupy k výuce žáků se SPUCH, alternativní způsoby výuky přizpůsobené individuálním potřebám žáků, specifika práce se žákem se syndromem ADHD, resp. ADD
illustration school

Určeno pro:

učitelé ZUŠ a ZŠ s rozšířenou výukou uměleckých oborů

Akreditace MŠMT ČR:

č. j.133/2021-1

V případě zájmu o tento seminář nás kontaktujte.