Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Lektor:

Venue:

logo Dysr

Your chosen location

Program:


illustration school

Určeno pro:

učitelé ZUŠ a ZŠ s rozšířenou výukou uměleckých oborů

Akreditace MŠMT ČR:

č. j.133/2021-1

If you are interested in this seminar, please contact us.