Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH

Lektor:

Místo konání:

logo Dysr

Vámi zvolené místo - pro skupiny

Program:

  • jak specifické poruchy učení ovlivňují výuku českého jazyka u studentů
  • jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova
  • práce s webovými stránkami KamiNet
  • praktické vyzkoušení některých metod práce se žáky se SPU, které jsou využitelné i pro ostatní žáky
  • metodika práce s individuálně integrovaným žákem v hodinách českého jazyka
  • oblast literární výchovy se zaměřením na porozumění stavby věty a textu, práci
  • s autentickými texty, orientaci v textu, zkušenosti s vedením čtenářského deníku, propojení s dramatickou výchovou 
illustration school

Určeno pro:

učitelé 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ, vyučující českého jazyka žáků se SPU a pracovníci školských poradenských zařízení

V případě zájmu o tento seminář nás kontaktujte.