Jak efektivně pracovat v hodinách ČJ se žáky 2. st. a studenty SŠ se SPUCH

Lektor:

Venue:

logo Dysr

Your chosen location

Program:


illustration school

Určeno pro:

učitelé 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ, vyučující českého jazyka žáků se SPU a pracovníci školských poradenských zařízení

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 32595/2018-2-878

If you are interested in this seminar, please contact us.