JAK pomáhat dětem se SPUCH (specifické poruchy učení a chování) v družině

Program:

Ve školních družinách je možné využít čas pro skupinovou práci s dětmi i ve prospěch žáků se specifickými poruchami učení a chování. Vychovatelé ve školních družinách tedy mohou zařazovat mezi činnosti s dětmi takové cílené aktivity, které podporují funkce důležité pro proces osvojování čtení, psaní a počítání.

  • teoretické pozadí problematiky specifických poruch učení a chování: informace o specifických poruchách učení a chování; co jsou to reedukace a jak mohou probíhat
  • kompetence vychovatele ve školní družině: jak plánovat, jak přichystat a řídit připravené aktivity, jak kontrolovat klima třídy, jak uzavřít a zhodnotit proběhlé činnosti, rozdíly mezi kompetencemi učitele a vychovatele/vychovatelky ve školní družině
  • reedukační aktivity vhodné pro školní družiny: nabídka konkrétních aktivit a vhodných pomůcek; hry a činnosti (často hry obecně známé, ale dnes zbytečně opomíjené), které u žáků rozvíjejí pravolevou orientaci, zrakovou diferenciaci, zrakovou paměť, sluchové vnímání, zrakovou analýzu a syntézu, sluchovou paměť, hrubou motoriku a jemnou motoriku
1000 Kč

Rozsah semináře:

5 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

vychovatelé školních družin, asistenti pedagoga

Podobné kurzy

Podpůrná opatření u žáků se SPU

1 300 Kč