Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH

Lektor:

Program:

  • seznámení se základními postupy pedagogické diagnostiky vhodnými pro stanovení podpůrných opatření 1. stupně, mimo jiné pozorování, rozhovor, analýza činností žáků, portfolio, školní anamnéza, dotazníky, testové metody, posuzovací škály, formativní diagnostika
  • klíčové postupy diagnostické práce, etické zásady pedagogické diagnostiky
  • využití výsledků diagnostiky pro přímou práci učitele ve výuce
  • význam pedagogické diagnostiky pro stanovování podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory
  • případové studie; praktická cvičení za využití konkrétních postupů pedagogické diagnostiky
1000 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

učitelé ZŠ a SŠ

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 28422/2022-1-866