Pohádky pro společné čtení

Lektor:

Místo konání:

logo Dysr

Vámi zvolené místo - pro skupiny

Program:

  •  podpora dětského čtenářství zaměřená též na děti se specifickými poruchami učení (zejména dyslexie)
  •  atraktivní publikace vhodné pro nácvik četby s dětmi
  •  prvky v textu, které dyslektikům usnadňují čtení
  •  "léčivá síla" pohádek
  •  méně známé varianty lidových pohádek a jejich využití při společném čtení
  •  praktické využití tištěných sešitů ve speciální jazykové a typografické úpravě při práci s dětmi
  •  aktivity vhodné pro přípravu na čtení a po přečtení pohádky (čtenářské strategie, storytellingová cvičení, pracovní listy, grafomotorická cvičení, výtvarné činnosti apod.)


Každý účastník obdrží knížku pohádek sepsaných lektorkou.


illustration school

Určeno pro:

učitelé 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, školní speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 13754/2021-1

V případě zájmu o tento seminář nás kontaktujte.