Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU

Program:

  • příčiny SPU, projevy, průvodní obtíže, psychické zvláštnosti dětí se SPU
  • projevy SPU při osvojování cizího jazyka
  • náměty pro práci s dětmi se SPU v běžné třídě: hodnocení a klasifikace, pomůcky pro výuku cizích jazyků, významní jedinci s dyslexií, kazuistiky
1300 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

učitelé cizích jazyků, učitelé provádějící reedukaci SPU

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 14518/2022-1-477