HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku

Program:

  • terminologické vymezení SPUCH – základní pojmy, definice; etiologie, výskyt poruch v populaci; charakteristika dítěte předškolního věku z pohledu vývojové psychologie
  • vývoj poznávacích procesů v předškolním věku; chápání prostoru, času a počtu; vývoj verbálních schopností; socializace, vrstevnické vztahy, role, komunikace
  • problematika školní zralosti a připravenosti
  • metody a formy práce s programem HYPO - v této části kurzu již frekventanti pracují přímo s materiálem, který je rozdělen po týdnech, obsahuje 162 stran


Základní informace o programu HYPO:

  • program ke stimulaci percepčně kognitivních funkcí a posílení pozornosti u dětí ve věku 5,5 – 8 let);
  • úloha rodičů při práci s programem, partnerská spolupráce pedagoga – rodiče - dítěte;
  • způsob práce s programem při vedení individuálním a skupinovém;
  • účinnost programu při individuální a skupinové práci, jeho primární a sekundární efektivita;
  • dílčí úkoly a hry v jednotlivých lekcích, upozornění na rozličné alternativy při jejich aplikaci u práce individuální, skupinové, při práci s dětmi s LMD;
  • práce s programem v 11. a 12. týdnu jeho trvání


K programu HYPO je nutné zakoupit materiály v částce 2.000 Kč. Tuto možnost budete mít v den konání semináře od autorky Dr. Michalové. Tato cena je konečná pro celou dobu práce s programem, neboť materiály jsou kopírovatelné.

1000 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

speciální pedagogové školských poradenských zařízení, školní speciální pedagogové, učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, příp. učitelé provádějící reedukace SPU

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 13754/2021-1