HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku

Program:


1000 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Date to be announced soon

Keep in touch

Určeno pro:

speciální pedagogové školských poradenských zařízení, školní speciální pedagogové, učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, příp. učitelé provádějící reedukace SPU

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 13754/2021-1