Dyslexie a dysortografie prakticky

Program:

  • reedukace funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní: zraková a sluchová percepce, řeč, paměť, koncentrace pozornosti, motorika a další
  • reedukace dyslexie – principy práce s textem při čtení
  • reedukace dysortografie: 1. grafická stránka písemného projevu, 2. aplikace gramatických pravidel, 3. samostatný písemný projev
  • hodnocení a klasifikace; pomůcky pro reedukaci včetně počítačových programů; možnosti kompenzace poruchy – počítačové programy a pomůcky firmy Spektra
  • náplň reedukační lekce, příprava lekce, stanovení cílů, příprava pomůcek, práce v souladu s individuálním vzdělávacím plánem
1800 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Určeno pro:

učitelé ZŠ a SŠ, kteří mají základní informace o specifických poruchách učení

Termíny:

25. listopadu 2024
9-15 hodin Volná místa Přihlásit se