Dyslexie a dysortografie prakticky

Program:


1300 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Určeno pro:

učitelé ZŠ a SŠ, kteří mají základní informace o specifických poruchách učení

Termíny:

27 November 2023
nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

9-15 hodin Obsazeno nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme