ASUMIE

Podpora a zprostředkování v inkluzivním vzdělávání (ASUMIE)
Evropský projekt ASuMIE - https://asumie.eu/, financovaný z programu Erasmus+ KA2, si klade za cíl sdílet znalosti o dodatečné podpoře v inkluzivním vzdělávání. Úspěšné inkluzivní vzdělávání závisí na předávání znalostí a dovedností a na spolupráci mezi učiteli, rodiči a podpůrnými pracovníky. Projekt se zaměřuje na posílení role a dovedností osob, které podporují žáka, třídního učitele a/nebo školní týmy. Probíhá od roku 2020, bude zakončen v roce 2023.

Systémy podpory inkluzivního vzdělávání se v jednotlivých zemích Evropy značně liší. Existují interní podpůrní pracovníci školy a externí podpůrní pracovníci. Liší se úrovní vzdělání, oblastí vzdělání (učitelství, rehabilitační profese - logopedi, fyzioterapeuti, ergoterapeuti), někteří nemají dokonce vůbec odpovídající vzdělání. Není jasné, co funguje nejlépe a zda existuje společný základ nebo jaké metody a způsoby fungují.


Cílem projektu je využít to nejlepší ze všech partnerských zemí a vytvořit a rozvíjet společné strategie, které mohou podpůrní pracovníci používat při podpoře učitelů a dětí, jež se setkávají s překážkami v učení.


logo asumie


Projekt chce prozkoumat souvislosti další podpory a sdílet informace o:
  • užití dobrých uzpůsobení ve výuce
  • dobrém porozumění průřezovým kognitivním kompetencím a aplikaci v klíčových kompetencích pro učení a řešení problémů s chováním
  •  interdisciplinární týmové práci
  •  kompetencích a vzdělávání osob podporujících inkluzivní vzdělávání
  • osvědčených postupech podpory


Za účelem shromáždění informací a námětů budou realizovány konzultace, které budou zjišťovat potřeby, nedostatky a silné stránky v organizaci další podpory ve vzdělávání a ve vzdělávání podpůrných pracovníků. Výsledky průzkumu budou sdíleny prostřednictvím konferencí a workshopů v každé partnerské zemi.Na základě zpráv a informací z průzkumné fáze projektu budou vypracovány materiály, které zlepší dobré porozumění a organizaci další podpory v inkluzivním vzdělávání:
  • učební plán a studijní materiály (příručka, kazuistika a video)
  •  výuková platforma
  •  hromadný otevřený online kurz (MOOC)
  •  pilotní kurz s osobní účastí

Všechny materiály budou v průběhu projektu testovány a budou přístupné odborníkům podporujícím inkluzivní vzdělávání v celé Evropě.Partneři ASUMIE

Konsorcium partnerů tvoří 3 vysokoškolské vzdělávací instituce a 5 poskytovatelů služeb z BE, BG, CZ, IT, NO, SLO a P.

Projekt je financován do konce srpna 2023 z programu Erasmus+ KA2- Spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů.


partneri asumie