Dynamická diagnostika

Vývoj počítačové aplikace pro dynamické testování exekutivních funkcí žáků s neurovývojovými poruchami a poruchami učení.

Od 1. září 2019 do 31. 12. 2021 participovalo DYS-centrum® Praha z. ú. v mezinárodním projektu „Erasmus +“

C-DAOEF - Development of computerized adaptive applications for the dynamic assessment and enhancement of executive functions in students with neurodevelopmental and learning disordersSpolupracující organizace (univerzity + školy + neziskové organizace):
 • Universidad de Zaragoza (Španělsko – hlavní koordinátor projektu)
 • Universidad de Sevilla (Španělsko)
 • Universidad de Malaga (Španělsko)
 • Prešovská univerzita v Prešově (Slovensko)
 • Kypriaki Mathimatiki Etaireia (Kypr)
 • Inthecity Project Development (Nizozemí)
 • DYS-centrum Praha z. ú. (ČR)

 


Cíle projektu:
 • Vytvoření nástrojů dynamického testování exekutivních funkcí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – ve formátu „papír – tužka“;
 • tvorba volně dostupného webového portálu, na němž budou k dispozici online diagnostické nástroje;
 • adaptace diagnostických nástrojů do elektronické podoby;
 • vybudování databáze diagnostických výstupů;
 • zpracování manuálu pro uživatele diagnostiky – návod na administraci metod a interpretaci výsledků.

 


Cílová skupina
 • děti ve věku 4-16 let s různorodými speciálními vzdělávacími potřebami
 • psychologové, speciální pedagogové
 • učitelé