Kurz Grunnlaget - Model pojmového učení

Program:

 

Norská metoda Grunnlaget pomáhá budovat slovní zásobu, aktivně přemýšlet o pojmech, ukazuje pedagogům i poradenským pracovníkům, jak s dětmi pojmy zvnitřňovat. Program je vhodný pro děti předškolního věku i pro starší žáky s kognitivními deficity. Účastníci se seznámí se všemi principy a nástroji, které program Grunnnlatet využívá, budou ho následně moci využívat se svými klienty i žáky. Principy zprostředkování pojmů se výtečně aplikují i při práci se staršími žáky při osvojování komplexního učiva.

Grunnlaget vychází z principů zkušenosti zprostředkovaného učení a rozvíjí pojmové systémy důležité k podpoře poznávacích (kognitivních) funkcí.

Ve dvoudenním kurzu se účastníci seznámí s teoretickými východisky metody, osvojí si pojmové systémy a fáze jejich učení a naučí se aranžovat úkolovou situaci tak, aby vedla u klienta/žáka k založení základního pojmového systéme nezbytného pro další rozvoj myšlení i pro učení.

Program:

- principy zprostředkované učení významné pro Model pojmového učení, 

- souvislost řeči a myšlení, 

- východiska metody Grunnlaget,

- cílová skupina metody Grunnlaget - co potřebuje rozvíjet, jak lze s klienty/žáky pracovat za užití metody Grunnlaget, 

- pojmové systémy,

- fáze učení pojmů, využití dlouhodobé paměti při zvnitřňování pojmů,

- metodologie Grunnlaget v praxi - modelové situace směřující k nácviku výukových rozhovorů s klienty/žáky i rozvoji jejich učení a myšlení. 

3800 Kč

Rozsah semináře:

16 hodin

Určeno pro:

učitelé ZŠ, MŠ, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci

Termíny:

7. listopadu 2024 - 8. listopadu 2024
9 - 17 hod. Volná místa Přihlásit se