Metoda dobrého startu

Program:

  • metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech jeho aspektech, a to v součinnosti se sférou emocionálně - motivační a sociální
  • cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoje aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce
  • vstupní etapa výuky čtení a psaní
  • metoda je vhodná pro použití v poslední třídě MŠ nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ, je možné ji využít u dětí s odkladem školní docházky

 

Každý účastník obdrží metodiku + CD + 1x pracovní listy.

2700 Kč

Rozsah semináře:

7 hodin

Určeno pro:

učitelé MŠ a nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, pracovníci PPP

Termíny:

27. ledna 2025
9-16 hodin Volná místa Přihlásit se
5. května 2025
9 - 16 hod. Volná místa Přihlásit se
14. října 2024
9-16 hodin Volná místa Přihlásit se