Metoda dobrého startu

Program:

  • metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech jeho aspektech, a to v součinnosti se sférou emocionálně - motivační a sociální
  • cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoje aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce
  • vstupní etapa výuky čtení a psaní
  • metoda je vhodná pro použití v poslední třídě MŠ nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ, je možné ji využít u dětí s odkladem školní docházky

 

Každý účastník obdrží metodiku + CD + 1x pracovní listy.

2400 Kč

Rozsah semináře:

7 hodin

Určeno pro:

učitelé MŠ a nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, pracovníci PPP

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 13754/2021-1

Termíny:

15. dubna 2024
nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

9 - 16 hod. Obsazeno nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

3. června 2024
9 - 16 hod. Volná místa Přihlásit se