Dyslexie jako celoživotní zátěž aneb dyslexie od kolébky až do hrobu

Program:

  • Charakteristika SPU z hlediska současné teorie a praxe, vývojové trendy, příčiny SPU;
  • První projevy SPU v předškolním věku (čeho si všímat v souvislosti s pozdější diagnostikou), které nabývají na závažnosti na ZŠ a přetrvávají po celý život;
  • Vzdělávání žáků se SPU na ZŠ a SŠ, základní přístupy v běžných hodinách. Hodnocení a klasifikace ve škole. Právní normy.
  • Projevy SPU v běžném životě, obtíže v zaměstnání (jak obtíže ve škole ovlivňují další studium a zaměstnání).
  • Psychosociální souvislosti SPU, sociální vztahy jedinců se SPU.
1300 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

učitelé ZŠ, speciální pedagogové, speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 13754/2021-1

Podobné kurzy

Žák s dyslexií a počáteční výuka anglického jazyka

uvedení do problematiky dyslexie a jejího vlivu na počáteční výuku anglického jazyka

1 100 Kč