Courses

DYS-centrum® Prague is accredited by the Ministry of Education of the Czech Republic (No. 11260/2017-1). You will receive a certificate of participation after all our courses.

We offer a wide range of seminars, courses and webinars. We run courses at the DYS-centrum, but you can also book them for your team and our lecturers will come to you.

illustration school

Courses offer

12 April 2024

Volná místa

ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje

1 200 Kč
19 April 2024

Volná místa

CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje

CAS 2 představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících.

1 600 Kč
10 November 2023

Volná místa

Čtení baví každého - prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky

1 200 Kč
5 January 2024

Volná místa

Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku a na počátku školní docházky

1 300 Kč
1 March 2024

Volná místa

Diagnostika dyskalkulie

1 000 Kč
19 March 2024

Volná místa

Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk

1 300 Kč
27 November 2023

Volná místa

Dyslexie a dysortografie prakticky

1 300 Kč
13 May 2024

Volná místa

Dyslexie jako celoživotní zátěž aneb dyslexie od kolébky až do hrobu

charakteristika SPU z hlediska současné teorie a praxe, vývojové trendy, příčiny SPU

1 300 Kč