Courses

DYS-centrum® Prague is accredited by the Ministry of Education of the Czech Republic (No. 11260/2017-1). You will receive a certificate of participation after all our courses.

We offer a wide range of seminars, courses and webinars. We run courses at the DYS-centrum, but you can also book them for your team and our lecturers will come to you.

illustration school

Courses offer

11 April 2025

Free places

ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje

1 600 Kč
2 December 2024

Free places

Let's have fun thinking

1 800 Kč
31 March 2025

Free places

CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje

CAS 2 představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících.

2 000 Kč
10 January 2025

Free places

Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku a na počátku školní docházky

1 700 Kč
16 May 2025

Free places

Diagnostika dyskalkulie

1 200 Kč
25 November 2024

Free places

Dyslexie a dysortografie prakticky

reedukace funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní

1 800 Kč
12 May 2025

Free places

Dyslexie jako celoživotní zátěž aneb dyslexie od kolébky až do hrobu

charakteristika SPU z hlediska současné teorie a praxe, vývojové trendy, příčiny SPU

1 800 Kč
1 April 2025

Free places

Hraj co chceš - rozvoj asociačního myšlení a paměti

1 800 Kč