Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií

Program:

Jak pomoci dětem, které se při výuce ztratily? Jak je vrátit zpátky na cestu úspěchu? Ukážeme si učivo 1. stupně v souvislostech, bez jehož zvládnutí mají děti zavřenou další vzdělávací cestu v matematice.

·         struktura matematických znalostí, dovedností, jejich vývoji a metodické souvislosti

·         teorie kognitivní zátěževýukové principy, které pomáhají

·         rychlá kvalitativní diagnostika matematických dovedností

·         nejčastější příčiny obtíží 

·         pedagogická intervence - konkrétní metodické kroky, postupy a pomůcky, které vedou k efektivnímu porozumění a osvojení číselných představ – desítkové soustavě, poziční hodnotě číslic v čísle, numerickým operacím násobení a dělení a slovním úlohám.  

·         aplikace Včelka, která umí pomoct dětem, pedagogům, rodičům s diagnostikou i následnou péčí.

Metodika, je vhodná pro děti, které si z nejrůznějších důvodů (i online výuky za pandemie) v průběhu i několika let školní docházky nevytvořily představu desítkové soustavy. Neporozuměly poziční hodnotě číslic v čísle a vlivem tohoto využívají vyčerpávající a často neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání.  Následně neporozuměly operacím násobení a dělení. Nejsou schopny řešit komplexní aritmetické úlohy (slovní úlohy). Vlivem toho se pak nemohou plnohodnotně zapojit do výuky a časem selhávají. Nezvládnou zvyšující se objem učiva – nechápou souvislosti. Později mohou být ohroženy zvýšenou úzkostností i rezignací na školní výuku.

 

V rámci semináře budou poskytnuty účastníkům materiály pro diagnosticko-intervenční pomoc dětem.

1300 Kč

Rozsah semináře:

8 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové, poradenští speciální pedagogové

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 14518/2022-1-477