Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií

Program:


1300 Kč

Rozsah semináře:

8 hodin

Určeno pro:

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové, poradenští speciální pedagogové

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 14518/2022-1-477

Termíny:

18 October 2023
9 - 17 hod Volná místa Přihlásit se