Dyslexie

Tzv. specifická porucha učení, je vrozená, pramení z odlišného uspořádání a fungování některých center v centrální nervové soustavě. Způsobuje obtíže ve čtenářském projevu, a to navzdory kvalitní výuce, domácímu nácviku a přiměřeným (někdy i nadprůměrným) rozumovým schopnostem. Říká se, že lidé s dyslexií jsou ti, kteří se učí jinak.

Jaké to je žít s dyslexií

Co je to dyslexie? Jaké to je žít s dyslexií?

Lidé s dyslexií potřebují jiný přístup.

Šíření osvěty ve školách je jedním z hlavních způsobů, jak toho dosáhnout.

Má vaše dítě problémy se čtením? Porozumějte dyslexii a zjistěte, jak mu pomoci. Následující video může být návodem.
Další video vzniklo v létě 2015 díky americké fotografce a novinářce Stephanie V.Strauss, která natočila v Praze film o dyslexii. DYS-centrum Praha bylo jednou z organizací, které ve filmu "hrají roli". Je pouze v angličtině, ale věříme, že to nevadí!


Související kurzy

13. května 2024

Volná místa

Dyslexie jako celoživotní zátěž aneb dyslexie od kolébky až do hrobu

charakteristika SPU z hlediska současné teorie a praxe, vývojové trendy, příčiny SPU

1 300 Kč
16. května 2024

Volná místa

Žák s dyslexií a počáteční výuka anglického jazyka

uvedení do problematiky dyslexie a jejího vlivu na počáteční výuku anglického jazyka

1 100 Kč
20. května 2024

Volná místa

Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?

1 300 Kč

Webinář   Jak pracovat doma s dětmi s dyslexií

Webinář pro rodiče.

800 Kč

Já na to mám! Program rozvoje učebních strategií pro studenty SŠ s dyslexií

9. dubna 2024

Volná místa

Žáci se specifickými poruchami učení a chování a efektivní strategie učení (zejména na 2. stupni ZŠ)

1 000 Kč

Pohádky pro společné čtení

Metody vyučování čtení

1 300 Kč

Podpůrná opatření u žáků se SPU

1 300 Kč

Webinář   Pedagogická intervence pro žáky s dyslexií (specifickými poruchami učení)

800 Kč

Dyslexie a dysortografie prakticky

reedukace funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní

1 300 Kč
8. března 2024

!zrušen

Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků

1 200 Kč