Metody vyučování čtení

Program:

  • analýza metod vyučování čtení z hlediska psychických funkcí; teoretická východiska jednotlivých metod
  • metoda analyticko-syntetická, metoda globální, metoda genetická, Foucambertova metoda vyučování čtení
  • neuropsychologický rozbor procesu čtení, aktivizace mozkových hemisfér při osvojování čtení uvedenými metodami
  • zapojení kognitivních funkcí v průběhu výuky
  • indikace a kontraindikace pro volbu optimálních metod výuky čtení, popř. reedukace dyslexie
  • pomůcky pro výuku čtení různými metodami
  • hyperlexie a dyslexie
1300 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

učitelé ZŠ, pracovníci školských poradenských zařízení

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 14518/2022-1-477