Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?

Program:

  • základní pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifické poruchy učení a chování, pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky
  • učitelé získají materiály pro diagnostiku úrovně základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce, motorika, řeč), pozornost bude věnována problematice koncentrace pozornosti a diferenciální diagnóze s cílem odlišit kázeňské problémy, poruchy koncentrace pozornosti a nedostatek výchovného vedení v rodině
  • prevence obtíží a vypracování individuálních vzdělávacích programů
  • vyvození diagnostických postupů pro identifikaci rizikových dětí z hlediska poruch učení v předškolním věku

 

Kurz bude probíhat s využitím knihy „Dyslexie v předškolním věku“, kterou je možné zakoupit v den konání semináře na místě.

1300 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

učitelé MŠ (popř. učitelé 1. ročníků ZŠ), pracovníci školských poradenských zařízení