Diagnostika

V našem případě jde o psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření výukových obtíží. Vždy nás zajímají i zdroje potíží i silné stránky našich klientů. Diagnostika je důležitý podklad pro stanovení vhodné podpory klientů. Je východisko pro další práci. Stanovení diagnózy samo o sobě příliš nepomůže.


Související kurzy

20. května 2024

Volná místa

Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?

1 300 Kč
16. dubna 2024

Volná místa

Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH

1 000 Kč
12. dubna 2024

Volná místa

ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje

1 200 Kč
27. května 2024

Kurz administrátorů testů kognitivních schopností Woodcock-Johnson IV

3 500 Kč
4. prosince 2023

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

1 300 Kč

Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku a na počátku školní docházky

1 300 Kč

Diagnostika dyskalkulie

1 000 Kč
19. dubna 2024

Obsazeno

CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje

CAS 2 představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících.

1 600 Kč

Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)

1 100 Kč