Kurz administrátorů testů kognitivních schopností Woodcock-Johnson IV

Program:

  • kurz seznámí frekventanty s teoretickými základy Testů kognitivních schopností Woodcock - Johnson IV (dále také WJ IV), teorií CHC, s historií vzniku testu
  • těžiště kurzu představuje podrobné seznámení s teoretickými východisky a s administrací testu – jak s obecnými zásadami, které je nutno dodržovat, tak s postupem u jednotlivých dílčích testů
  • teoretický výklad se střídá s praktickým nácvikem administrace testu (frekventanti navzájem(
  • závěr kurzu je věnován seznámení s vyhodnocováním výsledků pomocí online počítačového programu a škálou jejich interpretací
3500 Kč

Rozsah semináře:

18 hodin

Určeno pro:

psychologové školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 28422/2022-1-866

Termíny:

27. května 2024 - 28. května 2024
nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

9-17 hod Obsazeno nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme