CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje

Lektor:

Program:

CAS 2 autorů Jacka A. Naglieriho, J. P. Dase, Sam Goldsteina představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících. Metoda je určena pro klienty ve věkovém rozpětí 5 - 18 let.

 

  • teoretická východiska vzniku metody CAS 2
  • seznámení s 8 povinnými a 4 doplňkovými škálami, principy administrace a vyhodnocení testu, interpretace výsledků
  • psaní zprávy z vyšetření uvedenou metodou, představení ukázkových případových studií

 

DYS-centrum® Praha z. ú. zajišťuje pouze školení v užívání nástroje. Metodu CAS 2 je nutné zakoupit u firmy Propsyco, s.r.o. - ZDE.

 

1600 Kč

Rozsah semináře:

7 hodin

Určeno pro:

psychologové

Termíny:

19. dubna 2024
nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

9-16 hodin Obsazeno nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme