ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje

Lektor:

Program:

  • základní principy dynamického vyšetření, teoretická východiska vzniku metody ACFS (Application of Cognitive Functions Scales – Diagnostika kognitivních funkcí)
  • seznámení se 4 povinnými a 2 doplňkovými škálami, principy administrace a vyhodnocení testu, interpretace výsledků
  • psaní zprávy z vyšetření uvedenou metodou, představení ukázkových případových studií

 

UPOZORNĚNÍ - metodu je třeba zakoupit u firmy Propsyco, s.r.o. (http://shop.propsyco.cz/). Seminář je zácvikem v jejím používání. Absolvování semináře je podmínkou koupě metody. Je však možné absolvovat pouze seminář, koupě ACFS není podmínkou přihlášení na vzdělávání.

Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

1200 Kč

Rozsah semináře:

5 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

speciální pedagogové a psychologové