Diagnostika dyskalkulie

Lektor:

Program:

  • základní poznatky o dyskalkulii
  • terminologie související s diagnostikou dyskalkulie
  • odlišení dyskalkulie jako specifické poruchy učení od celkově snížených matematických schopností
  • projevy dyskalkulie, základní typy dyskalkulie
  • vlastní diagnostické postupy – psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
  • seznámení s různými postupy při diagnostice dyskalkulie

 

Součástí semináře není představení žádné diagnostické baterie!

1200 Kč

Rozsah semináře:

4 hodin

Určeno pro:

speciální pedagogové a psychologové školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 14518/2022-1-477

Termíny:

16. května 2025
9–13 hodin Volná místa Přihlásit se

Podobné kurzy

13. března 2025

Volná místa

SPU a výuka matematiky (prevence a náprava)

1 800 Kč