Diagnostika dyskalkulie

Lektor:

Program:

  • základní poznatky o dyskalkulii
  • terminologie související s diagnostikou dyskalkulie
  • odlišení dyskalkulie jako specifické poruchy učení od celkově snížených matematických schopností
  • projevy dyskalkulie, základní typy dyskalkulie
  • vlastní diagnostické postupy – psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
  • seznámení s různými postupy při diagnostice dyskalkulie


Součástí semináře není představení žádné diagnostické baterie!

1000 Kč

Rozsah semináře:

4 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

speciální pedagogové a psychologové školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 14518/2022-1-477

Podobné kurzy

19. března 2024

Volná místa

Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk

1 300 Kč

SPU a výuka matematiky (prevence a náprava)

1 000 Kč