Podpůrná opatření u žáků se SPU

Program:


1300 Kč

Rozsah semináře:

8 hodin

Date to be announced soon

Keep in touch

Určeno pro:

učitelé ZŠ, speciální pedagogové

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 13754/2021-1

Podobné kurzy

22 April 2024

Volná místa

Specifické poruchy učení

Uvedení do problematiky, symptomatika, diagnostika SPU, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, stavba reedukační hodiny

1 900 Kč

JAK pomáhat dětem se SPUCH (specifické poruchy učení a chování) v družině

1 000 Kč