Dysortografie

Obtíže v písemném projevu. Text jedince s dysortografií je plný různých chyb a nepřesností, kterých se dopouští opakovaně a nijak nesouvisejí s jeho rozumovými schopnostmi. Dysortografie je také vrozená, zpravidla jde ruku v ruce s dyslexií.


Související kurzy

9. dubna 2024

Volná místa

Žáci se specifickými poruchami učení a chování a efektivní strategie učení (zejména na 2. stupni ZŠ)

1 000 Kč

Podpůrná opatření u žáků se SPU

1 300 Kč

Dyslexie a dysortografie prakticky

reedukace funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní

1 300 Kč