Dyskalkulie

Specifická porucha učení, která má negativní dopad na početní dovednosti. Je oslabená představa čísla, objevují se obtíže s představou číselné řady, nedaří se základní počty, což se odráží i v dovednostech, jako je určování času nebo manipulace s penězi. Paradoxně komplexní logické úvahy takovým lidem nemusí činit sebemenší obtíže.


Související kurzy

SPU a výuka matematiky (prevence a náprava)

1 000 Kč
9. dubna 2024

Volná místa

Žáci se specifickými poruchami učení a chování a efektivní strategie učení (zejména na 2. stupni ZŠ)

1 000 Kč

Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií

1 300 Kč

Diagnostika dyskalkulie

1 000 Kč
19. března 2024

Obsazeno

Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk

1 300 Kč