SPU a výuka matematiky (prevence a náprava)

Program:

  • seznámení se specifiky výuky žáků se SPU na 1. stupni se zaměřením na výuku matematiky
  • ne všechny problémy v matematice musí být způsobeny dyskalkulií
  • nácvik práce s programem podporujícím výuku matematiky, rozvíjení percepčních dovedností a paměti, orientace v prostoru a čase; procvičování bude doplněno o názorné pomůcky
  • výuka matematiky z hlediska problémů, se kterými se učitelé žáka se SPU mohou setkat, náměty na řešení
  • praktické ukázky výuky
1800 Kč

Seminar scope:

6 hodin

Intended for:

učitelé matematiky 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové

Terms:

13 March 2025
9-15 hodin Free places Sign in

Podobné kurzy

16 May 2025

Free places

Diagnostika dyskalkulie

1 200 Kč