SPU a výuka matematiky (prevence a náprava)

Program:


1000 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Určeno pro:

učitelé matematiky 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové

Termíny:

7 December 2023
nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

9-15 hodin !zrušen nelze se přihlásit

Další kurz pro Vás chystáme

Podobné kurzy

1 March 2024

Volná místa

Diagnostika dyskalkulie

1 000 Kč