SPU a výuka matematiky (prevence a náprava)

Program:

  • seznámení se specifiky výuky žáků se SPU na 1. stupni se zaměřením na výuku matematiky
  • ne všechny problémy v matematice musí být způsobeny dyskalkulií
  • nácvik práce s programem podporujícím výuku matematiky, rozvíjení percepčních dovedností a paměti, orientace v prostoru a čase; procvičování bude doplněno o názorné pomůcky
  • výuka matematiky z hlediska problémů, se kterými se učitelé žáka se SPU mohou setkat, náměty na řešení
  • praktické ukázky výuky
1000 Kč

Rozsah semináře:

6 hodin

Termín brzy zveřejníme

těšte se

Určeno pro:

učitelé matematiky 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové

Podobné kurzy

Diagnostika dyskalkulie

1 000 Kč