Dysgrafie

Jedna z tzv. specifických poruch učení, která označuje výrazné obtíže v písemném projevu, zejména v jeho grafické podobě.


Související kurzy

Lezení - základ grafomotoriky

1 600 Kč

Nácvik čtení a psaní na počátku školní docházky

1 100 Kč

Podpůrná opatření u žáků se SPU

1 300 Kč
4. prosince 2023

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

1 300 Kč
14. března 2024

!zrušen

Metoda vědomé stopy pohybu

Seminář je rozložen do tří setkání.

3 500 Kč