Lezení - základ grafomotoriky

Program:

  • prostorová orientace, pravolevá orientace
  • orientace na tělesném schématu
  • rytmizace
  • koordinační cvičení
  • metodika rozvíjejících koordinačních cviků
  • cviky na rozvoj hrubé a jemné motoriky

 

Seminář je veden prožitkovou formou, je potřeba si přinést vhodné oblečení a obuv!

1700 Kč

Rozsah semináře:

7 hodin

Určeno pro:

učitelé MŠ a ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci

Akreditace MŠMT ČR:

č. j. 14518/2022-1-477

Termíny:

4. října 2024
9:30 - 16:30 hod Volná místa Přihlásit se